Mua ngay đệm Color Foam!
Mạng lưới toàn cầu
Mạng lưới toàn cầu

LĨNH VỰC TOÀN CẦU

INOAC có mạng lưới sản xuất và kinh doanh trên toàn thế giới với các trụ sở ở Bắc Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á. Cơ sở nghiên cứu và phát triển, trung tâm INOAC được đặt tại Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Mỹ, nơi các nhóm R&D của tập đoàn làm việc và thu thập thông tin khắp thế giới.

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

Ngoài các mạng lưới trên khắp Nhật Bản, tập đoàn cũng có các trụ sở chính trên toàn thế giới như: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Thái Lan. Ngoài ra, tập đoàn vẫn đang phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Bắc Mỹ và Châu Á cũng như ở Indonesia, Hàn Quốc và Singapore.

INOAC đa dạng hóa ngành kinh doanh trên toàn thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng tại từng khu vực, INOAC có khả năng phát triển các hệ thống sản xuất bao gồm R & D, công nghệ xử lý, chế tạo vật liệu và sản xuất hàng loạt.

Inoac Automotive (Thailand) CO., LTD

Inoac Automotive (Thailand) CO., LTD

Inoac Malaysia SDN.BHD

Inoac Malaysia SDN.BHD

Inoac Group North America, LLC

Inoac Group North America, LLC

Inoac Polymer Lanka (PVT) LTD.

Inoac Polymer Lanka (PVT) LTD.