Mua ngay đệm Color Foam!
Cam kết cho tương lai
Cam kết cho tương lai

CAM KẾT CHO TƯƠNG LAI

INOAC luôn tự đặt ra thách thức cho bản thân bằng việc giữ cam kết để mang lại một tương lai giàu mạnh và thoải mái cho cộng đồng.

Để đóng góp vào lĩnh vực công nghệ môi trường, INOAC luôn phấn đấu xây dựng công nghệ an toàn và thân thiện cho các dự án như nhà sinh thái, ứng dụng năng lượng địa nhiệt và nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

Như khu rừng cùng tồn tại với toàn bộ hệ sinh thái, INOAC cũng cùng tồn tại với xã hội, tôn trọng nhân quyền và môi trường.

INOAC cũng có sáng kiến ​​về CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) thông qua các sự kiện văn hoá và phát triển nguồn nhân lực. Thông qua các hoạt động này, INOAC tin rằng chúng ta có thể làm giàu thêm cho xã hội bằng những hoạt động thiết thực này.